Divendres 21 de maig de 2021, IC Serveis, l’Associació 4 Illes l’Associació Tardor es van juntar per donar fruita a més de 300 famílies sense recursos de la nostra illa. En concret, l’Associació 4 Illes ha donat més de 1500 kg de fruita per persones amb situacions difícils.

Per una altra banda, IC Serveis ha signat un acord amb Tardor per a proporcionar llocs de feina a persones amb capacitats diverses que arribin al seu menjador social.


Viernes 21 de mayo de 2021, IC Serveis, la Asociación 4 Islas la Asociación Tardor se juntaron para dar fruta a más de 300 familias sin recursos de nuestra isla. En concreto, la Asociación 4 Islas ha donado más de 1500 kg de fruta a personas en situaciones difíciles.

Por otro lado, IC Serveis ha firmado un acuerdo con Tardor para proporcionar empleos a personas con capacidades diversas que lleguen a su comedor social.