IC Serveis, com a Primer Centre Especial d’Ocupació al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Biocides de Balears, confirma el seu compromís amb la qualitat i l’excelència tot formant part de l’Associació Nacional d’Empreses de Sanitat Ambiental (ANECPLA) com a organització associada.

IC Serveis passa a ser soci actiu de l’ANECPLA tot garantint als seus clients la qualitat i professionalització dels seus serveis a nivell de Gestió de plagues, Salut Pública i Medioambiental


IC Serveis, como Primer centro especial de empleo inscrito en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Balears, ratifica su compromiso con la calidad y excelencia formando parte de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) como empresa asociada.

IC SERVEIS pasa a ser socio activo de la ANECPLA garantizando a sus clientes la calidad y profesionalización de sus servicios a nivel de Gestión de plagas, Salud Publica y Medioambiental