Des de IC Serveis us volem recomenar l’escrti de Mikel Etxebarria Dobaran al seu blog «Pensamientos para mi mismo». Parla de la diferència abismal que hi ha entre les empreses SA (sense ànima) i les empreses amb ànima.

Nosaltres ens consideram, humilment, una empresa amb molta ànima, on les persones són la nostra raó de ser, de millorar cada dia i d’aixecar-mos cada dematí motivats i volent arribar sempre al capdamunt.

«Les empreses no tenen significat si no serveixen a una finalitat més enllà de si mateixes, a no ser que tenguin valor per a altres»

Tot clicant al símbol d’IC Serveis podreu llegir el text complet de Mikel Etxebarria.


Desde IC Serveis os queremos recomendar el texto de Mikel Etxebarria Dobaran en su blog «Pensamientos para mi mismo». Habla de la diferencia abismal que hay entre las empresas SA (sin alma) y las empresas con alma.

Nosotros nos consideramos, humildemente, de las segundas. Donde las personas son nuestra razón de ser, de mejorar cada día y de levantarnos cada mañana motivados y queriendo llegar siempre a lo más alto.

«Las empresas carecen de significado a menos  que sirvan a una finalidad mas allá de sí mismas, a menos que tengan valor para otros»

Clicando en el símbolo de IC Serveis podréis leer el texto completo de Mikel Etxebarria.