A partir d’avui, IC Serveis deixa d’emetre CO2 i CO2eq a l’atmosfera provinent de l’activitat elèctrica. Tota l’energia elèctrica que consumeixi IC Serveis a partir del mes d’Octubre de 2020 tendrà un origen 100% verd i certificat.

IC Serveis amb el Pacte Mundial per a un món millor en 2030, tot cumplint l’ODS 7 «Energia assequible i no contaminant».


A partir de hoy, IC Serveis deja de emitir CO2 y CO2eq a la atmosfera proveniente de su actividad eléctrica. Toda la energía eléctrica que consuma IC Serveis a partir del mes de Octubre de 2020 tendrá un origen 100% verde y certificado.

IC Serveis con el Pacto Mundial para un mundo mejor en 2030, cumpliendo el ODS 7 «Energía asequible y no contaminante».