Tenc el gran honor de comunicar que a partir d’ara IC Serveis forma part del Pacte Mundial de les Nacions Unides, la major iniciativa de responsabilitat social del món!

Nosaltres, junt amb 13.000 entitats a més de 160 països, lluitarem per cumplir els principis morals de la humaniat.


Tengo el gran honor de comunicar que a partir de ahora IC Serveis forma parte del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la mayor iniciativa de responsabilidad social del mundo!

Nosotros, junto con 13.000 entidades en más de 160 países, lucharemos por cumplir los principios morales de la humanidad.