Una notícia recent de Menorcaalcaldia.com ha mostrat com la Creu Roja ofereix banys adaptats a les platges de Cala Galdana i Cala Llonga. D’aquesta forma les personas amb mobilitat reduïda poden disfrutar del meravellós mar que envolta les nostres illes.

Ens encanten aquestes iniciatives i des d’IC Serveis apludim la feina de la Creu Roja.

Imatge extreta de https://menorcaaldia.com/2019/07/24/la-cruz-roja-ofrece-el-bano-adaptado-en-cala-galdana-y-cala-llonga/


Una noticia reciente de Menorcaalcaldia.com ha mostrado como la Cruz Roja ofrece baños adaptados en las playas de Cala Galdana y Cala Llonga. De esta forma las personas con movilidad reducida pueden disfrutar del maravilloso mar que rodea nuestras islas.

Nos encantan estas iniciativas y desde IC Serveis aplaudimos el trabajo de la Cruz Roja.

Imagen extraída de https://menorcaaldia.com/2019/07/24/la-cruz-roja-ofrece-el-bano-adaptado-en-cala-galdana-y-cala-llonga/